Một Chút Lắng Đọng Kỳ 15: Nét đẹp trong ứng xử

1/- Chương Trình: Một Chút Lắng Đọng
2/- Phụ Trách: Thu Hoa
3/- Liên lạc qua email thuhoa.dalat2018@gmail.com

Phát thanh mỗi tuần vào:

Thứ Ba : 11 giờ sáng và 7 giờ chiều
Thứ Sáu 11 giờ sáng và 7 giờ chiều
Nghe  Viet Washington DC Radio on @TuneIn. #NowPlaying
http://tun.in/sfyW0