Áo Trận Bạc Mầu kỳ 116: Khóa 25 Võ Bị

Trong chương trình ATBM-Kỳ thứ 116, Nam Anh sẽ phỏng vấn CSVSQ Quan Minh Tấn-Khoá 25
Anh Tấn là Trưởng Ban Tài Chánh Đại hội Võ bị Toàn Cầu-Kỳ thứ 22.

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com