Áo Trận Bạc Mầu kỳ 159

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021

HAPPY NEW YEAR 2021

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ)  do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com

Mũ Xanh Trần Quang Duật