Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 54

Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 54

      ATBM-54 - C1

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

http://VietWDCRadio.com/

Xem tiếp các chương trình lưu trữ


http://vietnamdanden.blogspot.com/2016/11/tu-cuoc-bau-cu-tong-thong-hoa-ky-gs.html

      ATBM-53 - C1