Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 75

Robert Lửa 216-Nguyễn Xuân Phúc (1972)

Download Now
Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 75

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

http://VietWDCRadio.com/

Xem tiếp các chương trình lưu trữ

Nguyễn Xuân Phúc (1972)
Robert Lửa 216-Nguyễn Xuân Phúc (1972)