Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 78 (Tái Ngộ)

Quang Tri 1973 TQLC QLVNCH


Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 78

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

http://VietWDCRadio.com/

Xem tiếp các chương trình lưu trữ

Quang Tri 1973 TQLC QLVNCH