Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 79

hình L-R: Tô Văn Cấp bị thương, Hợp, Dzoan K19, Tiền K20

      Download Now - C1

Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 79

      ATBM-79 To Van Cap - C1

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

http://VietWDCRadio.com/

Xem tiếp các chương trình lưu trữ

hình L-R: Tô Văn Cấp bị thương, Hợp, Dzoan K19, Tiền K20