Áo Trận Bạc Mầu – Kỳ 94

https://youtu.be/z15ME735M18

https://youtu.be/z15ME735M18

Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

1:15 / 5:47

Khi Tôi Về – Phạm Duy – Elvis Phương
https://youtu.be/z15ME735M18