Áo Trận Bạc Mầu 33

Download Now Áo Trận Bạc Mầu 33


Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .

Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

http://VietWDCRadio.com/

Xem tiếp các chương trình lưu trữ

SBTN-DC News: Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà

Download Now Áo Trận Bạc Mầu 32

Thiếu tướng Trần Bá Di xuất thân khoá 5, Hoàng Diệu , trường Sĩ Quan Đà Lạt , một khoá mà cho đến ngày đứt phim đã có được 11 vị tướng cho Quân Lực VNCH.
Vắn tắt cuộc đời binh nghiệp của thiếu tướng Di như sau:
-Từ 1962-1964 ông làm Tỉnh Trưởng Cần Thơ
-Sau đó, ông đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ và về làm Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 9.
-Sau Tết Mậu Thân, ông được vinh thăng làm Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn IV.
-Năm1970, ông lại trở về Sư Đoàn 9 với chức vụ Tư Lệnh Sư Đoàn.
-Cho đến năm 1974, ông phụ trách Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 4/ Quân khu 4.
-Năm 1975 Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung đến ngày 30 tháng 4, 1975

 

Download Now Áo Trận Bạc Mầu 31

Download Now 30/04/2018 Áo Trận Bạc Mầu 30 tháng 4, 2018