Áo Trận Bạc Mầu 31-34 (tháng 5, 2018)

Download Now Áo Trận Bạc Mầu 34


Chương Trình “Áo Trận Bạc Mầu” phát thanh mỗi thứ Ba hàng tuần, vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .

Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh
eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com

http://VietWDCRadio.com/

Xem tiếp các chương trình lưu trữ

SBTN-DC News: Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà


Download Now Áo Trận Bạc Mầu 33


Download Now Áo Trận Bạc Mầu 32

Thiếu tướng Trần Bá Di xuất thân khoá 5, Hoàng Diệu , trường Sĩ Quan Đà Lạt , một khoá mà cho đến ngày đứt phim đã có được 11 vị tướng cho Quân Lực VNCH.
Vắn tắt cuộc đời binh nghiệp của thiếu tướng Di như sau:
-Từ 1962-1964 ông làm Tỉnh Trưởng Cần Thơ
-Sau đó, ông đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ và về làm Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 9.
-Sau Tết Mậu Thân, ông được vinh thăng làm Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn IV.
-Năm1970, ông lại trở về Sư Đoàn 9 với chức vụ Tư Lệnh Sư Đoàn.
-Cho đến năm 1974, ông phụ trách Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 4/ Quân khu 4.
-Năm 1975 Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung đến ngày 30 tháng 4, 1975

 

Download Now Áo Trận Bạc Mầu 31

Download Now 30/04/2018 Áo Trận Bạc Mầu 30 tháng 4, 2018