Điều trị kháng thể của Eli Lilly được  F.D.A. phê duyệt khẩn cấp

Giấy phép này đặt vấn đề ngay lập tức về những người sẽ được tiếp cận với các phương pháp điều trị kháng thể, vì còn đang thiếu hụt.

Eli Lilly’s Antibody Treatment Gets Emergency F.D.A. Approval
The authorization raised immediate questions about who would get access to the antibody treatments, which are in short supply.

Nguồn: https://www.nytimes.com/2020/11/09/health/covid-antibody-treatment-eli-lilly.html