Kết Quả Bầu Cử Giữa Kỳ 2018 tại Virginia

Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine (DânChủ) tái đắc cử.
3 dân biểu Dân Chủ mới đã thắng 3 dân biểu Cộng Hòa đương nhiệm (incumbent):
– Bà Elaine Luria
– Bà Abigail Spanberger
– Bà Jennifer Wexton