Lễ Chiến sĩ trận vong Hoa kỳ (Memorial Day) 2021

Ý nghĩa lá quốc kỳ đặt trên quan tài (trích đoạn CT Ánh Sáng Tin Mừng radio)

Tưởng Niệm Trần Văn Bá

Tưởng niệm những người đã gục ngã ở chiến trường

      Memorial ASTM 13 meaning TVBa - A1

RollingThunder XXXII – 2019 – Last TIme – Lần Cuối Cùng