Ngày thứ Bảy 14 tháng 11, 2020: Phát Quà Thực Phẩm

300 THÙNG QUÀ THỰC PHẨM 

RẤT GIÁ TRỊ – ĐỢT 15

Ngày thứ Bảy 14 tháng 11, 2020 

 lúc 12:00 – 12:30PM 

Kính gởi quý thân hữu trong vùng Thủ đô

McLean Bible Church, Vietnamese Fellowship và Trung Tâm Truyền giáo Việt Nam, Hội thánh Báp Tít Hy Vọng có chương trình phân phát 300 thùng thực phẩm rất có giá trị  cho mọi người cần dùng trong mùa đại dịch tại ĐỊA ĐIỂM MỚI:

BÃi ĐẬU XE – HỘI CAO NIÊN 

6131 WILLSTON DR. FALLS CHURCH VA 22044 

Mỗi gia đình sẽ được cấp một thùng thực phẩm. 

Ai đến trước nhận trước.