Nhạc sĩ Nam Lộc: đồng bào tị nạn Việt Nam tại Thái Lan

Nhạc sĩ Nam Lộc: công tác vận động tái định cư cho đồng bào tị nạn Việt Nam tại Thái Lan 31/8/2021 đến với BTHTĐ là chương trình Chào Washington với Thanh Trúc. Vị khách mời hôm nay là nhạc sĩ Nam Lộc, nhân chuyến đi công tác vận động tái định cư cho đồng bào tị nạn Việt Nam tại Thái Lan. Nhạc sĩ Nam Lộc: công tác vận động tái định cư cho đồng bào tị nạn Việt Nam tại Thái Lan

Nhấn lên hình để xem video