PSCĐ: Nguyễn Quang Dũng – Ủy Ban Bầu Cử – 2018-2020

www.CongDongDMV.com – Phóng Sự Cộng Đồng: Nguyễn Quang Dũng – Trửơng Ban Ủy Ban Bầu Cử 2018-2020 – Cộng Đồng Việt Nam Washington D.C., Maryland và Virginia –