Thao Trường Trên Đất Mỹ với Phạm Ngọc Hoàn và Võ Thành Nhân

Game Preview

Thứ Năm 26 tháng 10, 2015 Miami Dolphins vs Baltimore Ravens

Thứ Năm Oct. 19, 2017 Kansas Chiefs vs Oakland Raiders

Thứ Hai Oct. 23, 2017 Washington Redskins @ Philadelphia Eagles (Đoán Redskins sẽ thắng)

Game Preview Sunday Oct. 8, 2017

Kỳ 1 – Ravens vs Raiders
với Phạm Ngọc Hoàn và Võ Thành Nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *