Thao Trường Trên Đất Mỹ với Phạm Ngọc Hoàn và Võ Thành Nhân

Game Preview

Thứ Năm 26 tháng 10, 2015 Miami Dolphins vs Baltimore Ravens

      Ruộng Lò Bôm - Sơn Nam

Thứ Năm Oct. 19, 2017 Kansas Chiefs vs Oakland Raiders

Thứ Hai Oct. 23, 2017 Washington Redskins @ Philadelphia Eagles (Đoán Redskins sẽ thắng)

      Thao Trường Trên Đất Mỹ - Phạm Bội Hoàn và Võ Thành Nhân

Game Preview Sunday Oct. 8, 2017

Kỳ 1 – Ravens vs Raiders
với Phạm Ngọc Hoàn và Võ Thành Nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.