Thao Trường Trên Đất Mỹ VATV 2017-11-25

Thao Trường Trên Đất Mỹ (VATV) với Võ Thành Nhân và Phạm Ngọc Hoàn

Phát thanh vào lúc: 7:15 AM, 8:15 AM và 12:15 PM Thứ Bảy mỗi tuần trên ĐPT-HTĐ

      20171125-VATV-Part2-TTTDM

Có thể xem trên YouTube: https://youtu.be/5GZ-ByZbFK4

VATV News: Thao Trường Trên Đất Mỹ Với Phạm Ngọc Hoàn:
Hai Trận Banh Bầu Dục:
– Trận Giữa Hai Đội New Orleans Saints và Los Angeles Rams
– Trận Giữa Hai Đội Green Bay Packers và Pittsburgh Steelers

https://www.youtube.com/user/VATVONLINE/videos

https://youtu.be/btH8JIZ8xVI

VATV News: Thao Trường Trên Đất Mỹ Với Phạm Ngọc Hoàn:

Trận Banh Bầu Dục Giữa Hai Đội

BALTIMORE RAVENS vs GREEN BAY PACKERS 18/11/2017

https://youtu.be/ozan-YNTJd0

VATV News: Thao Trường Trên Đất Mỹ Với Phạm Ngọc Hoàn: Tìm Hiểu Về Kỷ Nghệ Giải Trí Banh của Nền Banh Bầu Dục Hoa Kỳ 12/11/2017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.