Thông Báo: Lễ Truy Điệu Ngày Quân Lực 2021

Photos vietfairfax.com

THƯ MỜI

Tham Dự Lễ Truy Điệu Ngày Quân Lực 19 Tháng 6 Năm 2021.

Căn cứ Thông Báo của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ-VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và  Phụ Cận

Đã Ký Ngày 26 Tháng 5 Năm 2021 Về việc Tổ Chức Đêm Truy Điệu cho Ngày Quân Lực 19-6-21.

Ban Chấp Hành Hội Cựu SVSQ-Trừ Bị Thủ Đức

Trân Trọng Kính Mời :

Quý Niên Trưởng, Chiến Hữu và Toán Nữ Cư An Tư Nguy cùng Gia đình

Tham dự

Lễ Truy Điệu Ngày Quân Lực

19-6-2021

 Được Tổ Chức

Lúc 8:00 Tối Thứ Sáu Ngày 18 Tháng 6 Năm 2021

Tại Kỳ Đài  Trung Tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia.

Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu Tham dự với Quân Phục Tác Chiến

Quý Chị Em Toán Nữ Cư An Tư Nguy Tham dự với Áo Dài Xanh và huy hiệu Cư An Tư Nguy

(Vì Buổi Lễ thực hiện vào Buổi Tối nên không đội Khăn Vành )

Kính mong Quý Vị Tham dự Đông đũ và gặp nhau lúc 7:30 PM đễ Chuẩn bị Buổi Lễ

Trân Trọng Kính Mời

TM. Ban Chấp Hành

Alpha Lê Tiến Dũng