Thông Báo: Sắc Hoa Màu Nhớ

Chương Trình Ca Nhạc: Để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực VNCH. Thực hiện: Nguyễn Bích Duyên Day, Tạ Mạnh Chuyền, Trần Quang Duật, Đào Hiếu Thảo. 28-07-2019 Falls Church, Virginia, USA