Tình Ca Chọn Lọc với Bích Duyên 01-50


Viet Washington DC Radio
Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn
Bích Duyên và Nam Anh

o O o


XEM CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỚI 51, v.v..

Luật Pháp Phổ Thông kỳ 1

      LuatPhapPT-01 - A3


Tình Ca Chọn Lọc kỳ 50 Nguyễn Văn Đông 1

      TinhCaBD-50-NguyenVanDong1

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 49 Hà Nội Ngày Tháng Cũ

      TinhCaBD-50-HaNoi - Nhac

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 48 A Giành

      Tinh Ca Chon Loc - Bich Duyen

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 47 Mùa Thu

      TinhCaBD-47 - Bich Duyen

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 46 Quang Lê

      TinhCaBD-46 - Nhac

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 45 Gia Huy 1

      TinhCaBD-45-GiaHuy1-2018-09-13

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 44 Nguyễn Văn Đông 2

      TinhCaBD-44 - Nhac BichDuyen


Tình Ca Chọn Lọc kỳ 43 Chiều Mưa Biên Giới

      TinhCaBD-43-ChieuMuaBG - Nhac

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 42 Mưa Lệ

      TinhCaBD-42-MuaLe - Nhac TinhCaBD-42 0823

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 41 Tình

      

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 40 Bài Không Tên số 7

      TinhCaBD-40-VTA - Nhac

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 39 Thoáng Ngậm Ngùi

      TCCL-39 - NHAC

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 38 Phạm Duy 2

      TCCL-38 - Nhac

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 37 Phạm Duy 1

      TinhCaChonLoc-37-PhamDuy-1

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 36 Một Lần Cuối

      TinhCaChonLoc-36-2018-07-12-MotLanCuoi

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 35 Nếu Có Yêu Tôi

      TinhCaChonLoc-35 - Nhac


Tình Ca Chọn Lọc kỳ 34 Gọi Tên Bốn Mùa

      TCCL-34 GoiTenBonMua - Nhac


Tình Ca Chọn Lọc kỳ 33 Như Chưa Bắt Đầu

      TCCL 33 NhuChuaBacDau - Nhac BD

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 32 Hương Xưa

      TCCL-32-Huong Xua - Nhac-01

Tình Ca Chọn Lọc kỳ 30

      Track 08

Gọi Em Là Đoá Hoa Sầu

      Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu - Trần T

Nhạc Sĩ Lam Phương – Ca Sĩ Lệ Quyên

      Track 01

Ngọc Hạ

      Tinh Co Nhu Khong - Tam Doan

Trần Thiện Thanh

      TCCL Tran Thien Thanh - N1 Bich Duyen

Thứ Năm 12-04-2018 Ca Sĩ Vũ Khanh

      TCCL 24 Vu Khanh - N1 Bich Duyen

Thứ Năm 05-04-2018 Ca Sĩ Ý Lan

      TCCL 24 Y Lan - Bich Duyen

Thứ Năm 29-03-2018 Ca Sĩ Ngọc Đan Thanh

      TCCL 23 Ngoc Dan Thanh - N1 Bich Duyen

Thứ Năm 22-03-2018 Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông 2

      TCCL 22 DemThanhVoCung - Nguyen Van Dong

Thứ Năm 15-03-2018 Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông 1

      TCCL 21Thứ Năm 01-03-2018 Divos Đàn Bà

      TinhCa Chon Loc 17

Thứ Năm 01-03-2018 Định Mệnh

      TinhCaChonLoc 20 - BD
      Bich Duyen TCCL 19 02-22

Thứ Năm 22-02-2018

      BD TCCL 18 02-15 - N1

Thứ Năm 15-02-2018

      BD TCCL 17 02-08 - N1

Thứ Năm 08-02-2018

      BD TinhCa ChonLoc 16

Thứ Năm 01-02-2018

      TinhCaChonLoc-15

Thứ Năm 25-01-2018

      TCCL 14 01-18

Thứ Năm 18-01-2018

      Tinh Ca Chon Loc 13

Thứ Năm 11-01-2018

      TinhCaChonLoc-10

Thứ Năm 28-12-2017


      TinhCaChonLoc-09-2017-12-21

Thứ Năm 21-12-2017

      TinhCaChonLoc-08 -2017-12-14

Thứ Năm 07-12-2017

      Tinh Ca Chon Loc 12-07 - Bich Duyen-Giang Sinh Ngoai Qu

Thứ Năm 14-12-2017

      TinhCaChonLoc 06 - Nhac BichDuyen

Thứ Năm 30-11-2017

      Tinh Ca Chon Loc 04

Chủ Nhựt 26-11-2017

      Tinh Ca Chon Loc 04

Thứ Năm 23-11-2017


      Tinh Ca Chon Loc - Bich Duyen

Thứ Tư 15-11-2017

      Tinh Ca Chon Loc 02 - Bich Duyen

Thứ Tư 08-11-2017


      Tinh Ca Chon Loc 01

Thứ Bảy 04-11-2017

Xem Tiếp Các Chương Trình Tình Ca Chọn Lọc 01-50