Ước Mơ Việt- Cuộc thi kỳ II- Kết quả vòng Sơ Kết

21 tháng 11, 2020

Thông báo chi tiết cuộc thi Chung Kết trực tuyến ngày 13 tháng 12, 2020.
Ban Tổ Chức xin hân hạnh công bố danh sách 10 thí sinh đã đươc trúng tuyển để tham dự cuộc thi Chung Kết. Các em sẽ so tài để được xếp hạng. Sau đây là danh sách theo thứ tự của tên họ:
̣
THIẾU NHI:
1. Đặng Tori, số báo danh 29
2. Đỗ Xuân-Nhiên Catalina, số báo danh 114
3. Khổng Trần Danika, số báo danh 26
4. Marku Jan Teresa, số báo danh 12
5. Trần Quỳnh-Hương Samantha, số báo danh 9

THIẾU NIÊN
1. Kuennemann Minh-Vi Keira, số báo danh 106
2. Tạ Lưu Nancy, số báo danh 22
3. Tô Trúc Donatella, số báo danh 130
4. Vũ Thiên Vân, số báo danh 100
5. Wagner Dương Hải Ảu, số báo danh 02 ̣