Vua Quan Trung đại phá Quân Thanh (1788-1789)

Tiêu đề: QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (1788-1789) II TÓM TẮT XUÂN KỶ DẬU TRẬN NGỌC HỒI ĐỐNG ĐA Để lấy danh nghĩa chính thống, Nguyễn Huệ quyết định lên ngôi Hoàng đế. Nguyễn Huệ tức tốc cho lập đàn Nam Giao ở núi Bân (cạnh núi Ngự Bình) làm lễ tế trời đất, tuyên bố lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung nhằm vào ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (22/12/1788 dương lịch) Để khích lệ tinh thần quân sĩ, Nguyễn huệ dùng 200 đồng tiền hất tung xuống sân và nói nếu cả 200 đồng tiền đều là mặt sấp thì đó là điềm trời báo chúng ta đại thắng. Ngược bằng, có đồng ngửa, thì đó là đại sự của chúng ta ắt có điều trắc trở.” Quân sĩ thấy các đồng tiền nhất loạt đều sấp, reo hò mừng rỡ, tin chắc trận này ra bắc sẽ đánh thắng quân Thanh. Kỳ thực, Nguyễn Huệ đã ngầm sai người đúc 200 đồng tiền mà cả hai mặt đều là mặt sấp. Núi 3 tần thiếp đàn làm lễ Cáo đất trời xin để lên ngôi. Quang trung hiệu triệu mấy lời Lập tức hạ lệnh đi ngay lên đường Nhạc: https://youtu.be/GvlFWmdLmtY https://youtu.be/ZjP9ZV08boo — Link youtube: https://www.youtube.com/Tomtatbachsu #TómTắtNhanh #TómTắt #LịchSử — Link kết bạn facebook: https://www.facebook.com/nhoc.gro — Kết bạn gmail: Nhocgro123@gmail.com Lưu ý: Kênh có sử dụng hình ảnh để minh họa nhằm làm sinh động cho video và không có mục đích gì khác. Trên mỗi hình ảnh thay thế đã ghi lên ảnh là “Ảnh minh họa” Nguồn : Tư liệu do mình tự soạn, Wiki, motthegioi Và những nguồn khác…. Nếu có thắc mắc về vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ gmail trên. © Copyright by Bach Su Tom Tat