Áo Trận Bạc Mầu kỳ 123

Từ phải qua trái: Tướng Bùi thế Lân, Đại tá Ngô văn Định và Trung tướng Nguyễn văn Trung

Phát thanh vào lúc 8:30 sáng, 12:30 trưa (theo giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) .
do Mũ Xanh Trần Quang Duật và Nam Anh thực hiện

eMail: AoTranBacMau@gmail.com
AoTranBacMau@gmail.com