Nói Với Anh 40… (Hà Vân thực hiện)

49 – Dìu Người Tôi Yêu
48 – Ly Ca-Phê Cuối Cùng
47 – Xuân Này Con Không Về
46 – Đầu Xuân Lính Chúc
45 – Anh Cho Em Mùa Xuân
44 – Noel 2019
43 – Đêm Đông
42 – Đa Tạ (Thanksgiving Day)
41 – Nhớ Người Thương Binh (Veterans Day)
40 – Halloween